google49d0ecc38357e8bd.html

Komplexné RTG vyšetrenie vrátane 3D CT, panoramatického a intraorálneho RTG

Naša prax disponuje vlastným špičkovým najmodernejším RTG prístrojovým vybavením pre modernú stomatologickú diagnostiku. 

Obzvlášť 3D panoramatický RTG prístroj . najnovší Axeos je najcennejším pomocníkom pri odhaľovaní stavov, ktoré sa nedokážu zobraziť na bečných rontgenových snímkoch ani na bežných panoramatických. 3D CT dokáže odhaliť detaily v trojrozmernom zobrazení na monitore počítača a hodnotením z akéhokoľvek uhla pohľadu. Zobrazí akékoľvek skryté nálezy, ktoré zanikly pri bežných 2D snímkoch.

Preventívna stomatológia

Preventívne výkony, ako sú stomatologické preventívne prehliadky, fluoridácia, pečatenie zubov a liečba zubného kazu ozónom,  sú zamerané na zastavenie tvorby a rastu zubného kazu.

Včasná Diagnostika a ošetrenie zubného kazu, zápalov a iných patologických procesov v čeľustiach a parodonte.

Vyšetrenie realizujeme okrem precíznej prehliadky, aj pomocou vlastného RTG a prístrojom Diagnodent.

Preventívne výkony na zastavenie odvápnenia a iniciálneho kazu ozónom, pečatením rýh a jamiek a taktiež fluoridáciou.

Dlahovanie(spevnenie) zubov sklenným vláknom pri začínajúcej kývavosti.
Dlahy proti bruxizmu-škrípaniu zubov. Včasná liečba zápalu ďasien a parodontózy.
Výkony dentálnej hygieny- odstránenie zubného kameňa, pieskovanie-Airflow, polishing. 
 


Estetická a záchovná stomatológia

Ošetrenie zubného kazu je najčastejším problémom a príčinou bolesti, ako jeho komplikácii(napr. k strate zuba), s ktorým prichádzajú naši pacienti. Vykonávame :

- ošetrenie počiatočného kazu ozónom, bez nutnosti použiť zubnú vŕtačku.               - ošetrenie zubného kazu priamymi výplňami, podľa povahy a hĺbky kazu so zreteľom na zachovanie zdravej zubnej drene.                                                                - ošetrenie rozsiahlého zubného kazu systémom Cerec, kde vyhotovujeme 3D sken dutiny zuba a 3D frézovanú výplň z keramiky alebo zirkónu, ktorú následne vsadíme (nalepíme) do zuba.

Našou prioritou je okrem kvality a trvácnosti dosiahnuť výsledok, ktorý zodpovedá vysokým estetickým kritériám.

Výplne, korunky, estetické fazety, či náhrady vyhotovujeme tak, aby vynikali svojou prirodzenosťou a zároveň individualizujeme k požiadavkám našich pacientov, či už sa jedná o predný alebo zadný úsek chrupu.                 Vykonávame celú škálu výkonov estetickej stomatoógie(Estetické výplne, fazety, bielenie zubov, korekcie medzier, sklonu, nežiadúceho sfarbenia a rotácií zubov..), tieto vykonávame buď priamo materiálom aplikovaným na zub, alebo nepriamo 3D technikou.


Rekonštrukcie poškodeného chrupu

Jednou z najväčších výziev je rekonštrukcia straty alebo poškodenia zuba.

Naša ambulancia využíva vlastný špičkový systém Cerec, ktorý vytvorí vysoko kvalitnú náhradu za veľmi krátky čas, oproti štandarným a klasickým postupom, kde sa používali odtlačky a prácu vyhotovoval zubný technik.

Viac info tu.

Niektoré typy prác sú naďalej zasielané do zubnej techniky na vyhotovenie náhrady. Najmä rozsiahle práce a vyberateľné náhrady (protézy).

Touto digtálnou technológiou vyhotovujeme 3D frézované výplne, estetické fazety, fixné náhrady-korunky a mostíky.

Vo väčšine prípadov tieto vyhotovujeme z keramiky alebo zirkónu, menej z kompozitov.

Ďalšou oblasťou sú výkony snímateľnej protetiky pri rozsiahlych stratách chrupu. 

Našou snahou je však predísť stratám zubov preventívnymi postupmi a metódami popísanými vyššie. 

Endodoncia

Ošetrenie poškodenej zubnej drene a nervovej dutiny a následná výplň koreňových kanálikov.

Ochorenia zubnej drene sú veľmi častou komplikáciou zubného kazu alebo poškodenia zuba úrazom, či optrebovaním skloviny.
Sú príčinou jedných z najsilnejších bolestí zuba a v dutine ústnej.

Zub z ktorého je nutné odstrániť zubnú dreň, po dokonalom ošetrení či už koreňového kanálika alebo samotnej korunky zubaˇkorunka, inlay, onlay, overlay), môže slúžiť desaťročia

Na precízne ošetrenie koreňových kanálikov používame prístrojovú endodonciu s použitím závesného RTG pre presnosť výkonov.

Viac informácií tu
Chirurgická stomatológia

Stomatochirurgické výkony, ako sú chirurgické zásahy na mäkkých tkanivách, či parodonte. 

Taktiež extrakcie zubov, či už jednoduché alebo komplikované, odstránenie ponechaných alebo zalomených koreňov zubov.

Chirurgické zásahy na odstránenie bolesti.

Liečba okoločeľustných zápalov zubného pôvodu. Hlavne chirurgická revízia a odstránenie zápalových procesov. 

Neoddeliteľnou súčasťou všetkých výkonov je dokonalá a šetrná anestézia- znecitlivenie, aby bol zákrok úplne bezbolestný.

Odstránenie zubného kameňa a zubná hygiena

Výkony dentálnej hygieny patria k preventívnym a často aj k terapeutickým výkonom  pacientov.

Odstránenie zubného kameňa vykonávame prevažne ultrazvukom a ručne.

Na dentálnu hygienu používame aj prístroj Airflow a strojový polishing so špeciálnou čistiacou pastou.

Vykonávame aj bielenie chrupu a to buď ambulantné alebo vyhotovujeme nosič na domáce bielenie.

google-site-verification: google49d0ecc38357e8bd.html