Prevencia- predchádzanie ochorení a ich následkom

Pre nás starostlivosť o orálne zdravie našich pacientov je prioritou. Preto kladieme vysoký dôraz na prevenciu vzniku zubného kazu už od útleho detstva u našich malých pacientov, ako aj u dospelých. Preventívne zásahy a skorá diagnostika a prípadná liečba, je tým najlepším liekom, ako dosiahnúť vytúžený cieľ väčšiny pacientov-zdravé zuby. Precízne stomatologické vyšetrenie lekárom, spolu s použitím moderných diagnostických prístrojov vám zaručí dôkladné vyšetrenie chrupu a ústnej dutiny.

Stači si dohodnúť termín na preventívnu prehliadku a dozviete sa, ako na tom Váš chrup je.

Stomatologické vyšetrenie lekárom, ako aj prístrojom Diagnodent a RTG snímkom, zaručí precízny výsledok vyšetrenia.

Výkony zubnej hygieny, odstránenie zubného kameňa, inštruktáž o nácviku čistenia zubov a ústnej dutiny, pečatenie trvalých zubov(zalievanie rýh a jamôk) u detí, fluoridácia chrupu, liečba začínajúceho kazu Ozónom, sú neodkladnou súčasťou preventívnych výkonov

Prístroje ktoré využívame pri prevencii a diagnostike

RTG prístroj intraorálny a 3D CT RTG s 2D panoramatickým RTG na precíznu diagnostiku procesov v tvrdých a mäkkých tkanivách.

Liečba Ozónom na zastavenie odvápňovania zubov a na zastavenie počiatočného kazu.

Prístroj využívame aj na liečbu rôznych ochorení mäkkých tkanív a slizníc

Diagnodent na včasné rozpoznanie skorého kazu