Fixné náhrady zubov-3D technológia

Náhrady častí zuba, celého(chýbajúceho) zuba, alebo viacerých zubov:

- Rozsiahle 3D frézované výplne, tzv inlay, onlay, overlay

   Sú to "plomby" vyrobené 3D digitálnou technológiou Cerec. Jedná sa v podstate o náhrady chýbajúcej časti konkrétneho zuba, ktorý je ošetrený keramikou alebo zirkónom v tvare rozsiahlej plomby. Túto po vyhotovení v 3D fréze vlepíme do zuba. Takto zhotovená výplň má vynikajúcu odolnosť a výdrž v porovnaní s bežnými výplňovými materiálmi aplikovanými priamo (bežné zaplombovanie zuba)

Taktiež tvar frézovanej výplne sa prakticky vyrovná úplne prirodzenému zubu.

Materiálom použitým na vyhotovenie môže byť  kompozit, kompozit-keramika, keramika, zirkón a pod. Cena sa odvíja od požitého materiálu.

- Korunky 

  Korunky sú plášťom okolo celého zuba. Vyhotovujú sa v prípadoch, keď zub je značne poškodený či už kazom, zlomením alebo opotrebovaním. Ich účelom je chrániť daný zub, spevniť a dokonca byť zároveň prevenciou pred zubným kazom. Zub ošetrený dokonalou korunkou je chránený dlhé roky až desaťročia.

Korunky sa využívajú často aj ako nosný piler mostíkov, ktoré nahrádzajú chýbajúci zub.

Materiál používaný na korunky je väčšinou keramika, či uz bezkovová, kovokeramika, alebo zirkón.

U nás v ambulancii vyhotovujeme korunky prevažne 3D digitálnou technológiou a často v jeden deň.

                

-Fazety

 Fazety sú náhrada skloviny prednej-viditeľnej plôšky zuba v estetickom úseku chrupu. Dôvodom na ich indikovanie je často estetický hendikep a aj napriek tomu, že zub alebo zuby sú zdravé.

Častým dôvodom na zhotovenie faziet v prednom úseku je hlavne nežiadúce sfarbenie alebo tvar zubov. To môže byť dané dedične ale aj vyvolané počas vývoja zuba niektorými liekmi a noxami, napríklad známe sú sfarbenia Tetracyklinom, či Chloramfenikolom. Taktiež mnohopočetné rozsiahlejšie výplne a rôzne genetické, či získané poruchy štruktúry skloviny (hypoplázie zubov, demineralizácie vplyvom kyselín, atď)

Výhodou faziet je šetrnosť voči zdravému zubu, väčšinou bez nutnosti väčšieho zábrusu. Fazeta sa lepí na daný zub špeciálnou adhezívnou technikou.                                            

-Mostíky 

Mostík je fixná(nevyberacia) náhrada vytrhnutého alebo chýbajúceho zuba, ktorá sa kotví väčšinou do susedných zubov. Tie sa stanú piliermi budúcej konštrukcie a nahrádzaný zub je premostením medzery.

Na kotvenie nahrádzaného zuba sa používajú väčšinou korunky na zuby pri medzere. Tie voláme pilierové zuby a následná rekonštrukcia chýbajúceho zuba je akýmsi premostením z jednej na druhý pilier alebo aj viac zubov, podľa indikácie a zváženia lekára.
Mostík je fixná náhrada, teda nevyberateľné riešenie. Aby pevne držal na pilierových zuboch, tak sa prilepí špeciálnym "lepidlom" na vlastné susedné zuby.

Vyhotovuje sa podobne ako u koruniek a faziet z keramiky a zirkónu.

Adhezívne a Marylandské mostíky

Sú to mostíky na ktorých lepenie sa nevyužívajú korunky, čiže nie je potrebné brúsiť pilierové zuby na korunky, ale využíva sa iný mechanizmus, napríklad kotvenie pomocou kavít po výplni(plombe) alebo vytvorení takejto kavity a následne ukotvených 3D frézovaných výplní v pilierových zuboch. Môže to byť aj iný adhezívny mechanizmus kotvenia nahrádzaného zuba.

Cena sa taktiež odvíja od materiálu a spôsobu vyhotovenia.