Znecitlivenie- Anestézia

Znecitlivenie je jednou z najzakladnejších metód, ako zbaviť pacienta bolesti a zároveň aj strachu z ošetrenia.

Dôkladná a šetrná lokálna anestézia utlmí úplne bolesť počas celého výkonu a ešte aj istý čas po ňom.

Výkon prevedený v dokonalom znecitlivení má okrem odbúrania značnej dávky stresu z ošetrenia aj priaznivý vplyv na výkon samotný ako aj skrátenie času ošetrenia, nakoľko pacient je uvoľnený, spolupracuje a nedochádza k prerušeniu výkonu lekára z dôvodu bolesti.

Anestézia musí byť správne indikovaná a podaná, aby sa účinok prejavil naplno.                        My kladieme dôraz na jej exaktné, šetrné prevedenie a hĺbku účinku. 

Používame veľmi často nadštandardnú metódu umŕtvenia- intraligamentárnu anestéziu.            Pri ktorej sa minimálna dávka anestetika aplikuje popri krčku zubu medzi koreň zuba a kosť.

Používa sa veľmi tenká ihla a tlaková striekačka(pištoľová) na tzv, karpule s anestetikom, ktoré sa v tzv. periodontálnej štrbine dostane na správne miesto a vyradí zubný nerv od prenosu bolesti.

Táto anestézia je veľmi rýchla a spoľahlivá. V našej praxi ju používame dlhé roky s mimoriadne dobrými výsledkami.

Okrem toho používame aj klasické lokálne anestézie v klasických striekačkách, hlavne ak potrebujeme vyradiť naraz dlhší úsek chrupu.