Preventívna stomatológia

Preventívne výkony, ako sú preventívne prehliadky chrupu, fluoridácia, pečatenie zubov, odstránenie zubného kameňa a povlakov,  liečba začínajúceho kazu ozónom, sú zamerané na včasné odhalenie, zastavenie tvorby a rastu zubného kazu.

Včasná Diagnostika a ošetrenie zubného kazu, zápalov a iných patologických procesov v čeľustiach a parodonte.

Vyšetrenie realizujeme okrem precíznej prehliadky, aj pomocou vlastného RTG a prístrojom Diagnodent.

Preventívne výkony na zastavenie odvápnenia a iniciálneho kazu ozónom, pečatením rýh a jamiek a taktiež fluoridáciou.


Estetická a záchovná stomatológia

Ošetrenie zubného kazu je najčastejším problémom a príčinou bolesti, ako jeho komplikácii, s ktorým prichádzajú naši pacienti. 

Vykonávame :

- ošetrenie počiatočného kazu ozónom, bez nutnosti použiť zubnú vŕtačku.

- ošetrenie zubného kazu priamymi výplňami, podľa povahy a hĺbky kazu so zreteľom na zachovanie zdravej zubnej drene.

- ošetrenie rozsiahlého zubného kazu systémom Cerec, kde vyhotovujeme 3D sken dutiny zuba a 3D frézovanú výplň z keramiky alebo zirkónu, ktorú následne vsadíme (nalepíme) do zuba.

Našou prioritou je okrem kvality a trvácnosti dosiahnuť výsledok, ktorý zodpovedá vysokým estetickým kritériám.

Výplne, korunky, estetické fazety, či náhrady vyhotovujeme tak, aby vynikali svojou prirodzenosťou a zároveň individualizujeme k požiadavkám našich pacientov, či už sa jedná o predný alebo zadný úsek chrupu.


Rekonštrukcie poškodeného chrupu

Jednou z najväčších výziev je rekonštrukcia straty alebo poškodenia zuba.

Naša ambulancia využíva vlastný špičkový systém Cerec, ktorý vytvorí vysoko kvalitnú náhradu za veľmi krátky čas, oproti štandarným a klasickým postupom, kde sa používali odtlačky a prácu vyhotovoval zubný technik.

Viac info tu.

Niektoré typy prác sú naďalej zasielané do zubnej techniky na vyhotovenie náhrady. najmä vyberateľné náhrady (protézy).

Touto digtálnou technológiou vyhotovujeme 3D frézované výplne, estetické fazety, fixné náhrady-korunky a mostíky.

Vo väčšine prípadov tieto vyhotovujeme z keramiky alebo zirkónu, menej z kompozitov.

Endodoncia

Ošetrenie poškodenej zubnej drene a nervovej dutiny a následná výplň koreňových kanálikov.

Ochorenia zubnej drene sú veľmi častou komplikáciou zubného kazu alebo poškodenia zuba úrazom, či optrebovaním skloviny.
Sú príčinou jedných z najsilnejších bolestí zuba a zápalov v dutine ústnej, ktoré môžu mať celkové následky na organizmus.

Zub z ktorého je nutné odstrániť zubnú dreň, po dokonalom ošetrení či už koreňového kanálika alebo samotnej korunky zuba, môže slúžiť desaťročia

Na precízne ošetrenie koreňových kanálikov používame prístrojovú endodonciu s použitím závesného RTG pre presnosť výkonov.

Viac informácií tu
Chirurgická stomatológia

Stomatochirurgické výkony, ako sú chirurgické zásahy na mäkkých tkanivách, či parodonte. 

Taktiež extrakcie zubov, či už jednoduché alebo komplikované, odstránenie ponechaných alebo zalomených koreňov zubov.

Chirurgické zásahy na odstránenie bolesti.

Liečba okoločeľustných zápalov zubného pôvodu. Hlavne chirurgická revízia a odstránenie zápalových procesov. 

Neoddeliteľnou súčasťou všetkých výkonov je dokonalá a šetrná anestéza- znecitlivenie, aby bol zákrok úplne bezbolestný.

Odstránenie zubného kameňa a zubná hygiena

Výkony dentálnej hygieny patria k preventívnym a často aj k terapeutickým výkonom  pacientov.

Odstránenie zubného kameňa vykonávame prevažne ultrazvukom a ručne.

Na dentálnu hygienu používame aj prístroj Airflow a strojový polishing so špeciálnou čistiacou pastou.

Vykonávame aj bielenie chrupu a to buď ambulantné alebo vyhotovujeme nosič na domáce bielenie.