Liečba ozónom

Liečba počiatočného stavu kazu ozónom je metóda pri ktorej nie je potrebné použiť zubnú vrtačku.

Podmienkov je ale malý rozsah kazu, čiže mal by byť povrchový a nezasahovať do hlbších štruktúr zuba bez vytvorenia hoc len malej dutiny.

Metóda spočíva vo vydenzifikovaní kazu aplikovaním ozónu v trvaní niekoľko desiatok sekúnd.

Aplikácia je úplne bezbolestná a je vhodná pre každého pacienta s týmto malýcm rozsahom kazu.

Následne takýto defekt floridujeme alebo v iných prípadoch zalievame fluoridovým pečatidlom.